Om

Om Christian Munk1


Christian Munk (født 1991) er cand.mag. i ling­vistik fra Køben­havns Uni­versitet og selvlært typograf, som netop er hjemvendt til København efter at have boet i Oxford i to år og arbejdet for Oxford Uni­versity Press.

Se mine skrifttyper.


Hvor kan man ellers finde mig?

👔 LinkedIn

🐦 Twitter

📷 Instagram

🔡 FontStruct

🔊 Forvo


Hvad har jeg bidraget til?

🎶 Jeg synger tenor i Tritonus

🎵 Jeg plejede at synge tenor i acapella-gruppen The Beatroots

📒 Jeg har skrevet denne artikel til månedens navn

🔤 Jeg findes i Luc Devroye's arkiv over typografer

📕 En af mine skrifttyper er blevet brugt i en bog


Kolofon

Hjemme­siden blev til i februar 2018 i Oxford, England af Christian Munk. Bygget i grav CMS. Lay­out baseret på temaet Cacti.

Sat med skrifttyperne

Med mindre andet fremgår, er al tekst på hjemme­siden skrevet af Christian Munk og publiceret under en Creative Commons Attribution, Non-Commercial, Share Alike 4.0 Inter­national Licens 🅭🅯🄏🄎.


Kontakt

Skriv gerne til mig, hvis du har nogen spørgs­mål til noget, som frem­går på denne side, eller om sprog eller typografi generelt. Du kan skrive til mig på denne adresse:

hej [snabel-a] christianmunk [punktum] dk


  1. Denne side omhandler lingvisten Christian Munk. For andre personer med samme navn, se Christian Munk (flertydig)