Christian Munk (flertydig)

Christian Munk

(flertydig)


Ifølge Danmarks Statistik var der i begyndelsen af 2018 i Danmark 31 personer med navne­kombi­nationen Christian Munk. Derfor er det muligt, at du er havnet her i din søgen efter en anden person med dette navn.

Denne hjemme­side omhandler—og drives af—lingvisten Christian Munk. Her følger en liste af andre bærere af navnet, som des­værre ikke er til­knyttet denne hjemme­side.

Der findes som sagt mange flere med dette navn, men de oven­nævnte er dem, som kunne skabe for­virring—mest af alt, fordi de har ud­rettet mere end jeg har.